•  0471-2463769

കാര്യാലയങ്ങള്‍

ലേബര്‍ വെൽഫയർ ‍ ഫണ്ട് ഇന്‍സ്പക്ടര്‍

 • T.C. 28/2857(1),ലേബര്‍ വെല്‍ഫെയര്‍ ഫണ്ട് ബോര്‍ഡ് ബില്‍ഡിംഗ്, കുന്നുംപുറം റോഡ്, വഞ്ചിയൂര്‍ പി.ഒ,
  തിരുവനന്തപുരം 695035
  0471- 2570440, 0471- 2463769
  welfare.labourtvm@gmail.com
ലേബര്‍ വെല്‍ഫെയര്‍ ഫണ്ട് ഇന്‍സ്പക്ടര്‍,(കോഴിക്കോട്/ വയനാട്)

 • കെ.എം.ഒ ബില്‍ഡിംഗ്,
  സിവില്‍ സ്റ്റേഷന് സമീപം
  കോഴിക്കോട് - 673020
  0495 - 2372480
  lwfikozhikode@gmail.com
ലേബര്‍ വെല്‍ഫെയര്‍ ഫണ്ട് ഇന്‍സ്പക്ടര്‍(കൊല്ലം )

 • Q.M.C. 16/765,
  കായല്‍വാരത്ത് ബില്‍ഡിംഗ്,
  താലൂക്ക് ഓഫീസിന് സമീപം,
  കൊല്ലം
  0474- 2766340
  welfare.labour.klm@gmail.com
ലേബര്‍ വെല്‍ഫെയര്‍ ഇന്‍സ്പക്ടര്‍(എറണാകുളം )

 • ലക്കി സ്റ്റാര്‍ ബില്‍ഡിംഗ്,
  മാര്‍ക്കറ്റ് റോഡ് നിയര്‍ സരിത തിയേറ്റര്‍, എറണാകുളം കോളജ് പി.ഒ
  കൊച്ചി. 682035
  0484- 2100191
  welfare.labourkm@gmail.com
ലേബര്‍ വെല്‍ഫെയര്‍ ഫണ്ട് ഇന്‍സ്പക്ടര്‍(ആലപ്പുഴ/ പത്തനംതിട്ട)

 • റ്റി.വി.തോമസ് മെമ്മോറിയല്‍ ട്രസ്റ്റ് ബില്‍ഡിംഗ് ഒന്നാം നില പവര്‍ഹൗസ് ജംഗ്ഷന്‍ , ആലപ്പുഴ- 7
  0477- 2242630
  welfare.labouralpy@gmail.com
ലേബര്‍ വെല്‍ഫെയര്‍ ഫണ്ട് ഇന്‍സ്പക്ടര്‍(കോട്ടയം)

 • തിരുനക്കര , ആസാദ് ലൈന്‍
  കോട്ടയം- 1
  0481- 2580175
  labourwelfare.ktm@gmail.com
ലേബര്‍ വെല്‍ഫെയര്‍ ഫണ്ട് ഇന്‍സ്പക്ടര്‍ ഹോളിഡെ ഹോം ഫോര്‍ വര്‍ക്കേഴ്‌സ്, (ഇടുക്കി )

 • കുമിളി. പി.ഒ
  ഇടുക്കി ജില്ല
  04869- 222722, 04869-222017
  managerkumilylwfi.hh@gmail.com
ലേബര്‍ വെല്‍ഫെയര്‍ ഫണ്ട് ഇന്‍സ്പക്ടര്‍(തൃശ്ശൂര്‍ )

 • മാര്‍സ് കോംപ്ലക്‌സ്, പൂന്തോള്‍ റോഡ് പൂന്തോള്‍ പി.ഒ, തൃശ്ശൂര്‍-4
  0487 - 2384494
  labourwelfaretcr@gmail.com
ലേബര്‍ വെല്‍ഫെയര്‍ ഫണ്ട് ഇന്‍സ്പക്ടര്‍(പാലക്കാട് /മലപ്പുറം)  

 • സിനിമംഗളം 17/653(3)
  ഫയര്‍ സ്റ്റേഷന്‍ റോഡ്, പാലക്കാട്
  0491- 2505135
  welfare.labourpkd@gmail.com
ലേബര്‍ വെല്‍ഫെയര്‍ ഫണ്ട് ഇന്‍സ്പക്ടര്‍(കണ്ണൂര്‍/ കാസര്‍ഗോഡ് )

 • അശോക ബില്‍ഡിംഗ്, മൂന്നാംനില താളിക്കാവ് റോഡ്, കണ്ണൂര്‍- 1
  0497 - 2709096
  welfare.labourknr@gmail.com
ഹോളിഡെ ഹോം, (ഇടുക്കി )

 • കുമിളി. പി.ഒ
  ഇടുക്കി ജില്ല
  04869- 222722, 04869-222017
  managerkumilylwfi.hh@gmail.com